บริการเดินพิธิการศุลกากร

ดำเนินพิธีการทางศุลกากร
อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน
จัดทำเอกสารขาเข้า
ด้วยความเป็นมืออาชีพ
ให้คำปรึกษาด้านนำเข้าสินค้า
ที่ต้องมีใบอนุญาต
ดำเนินการรวดเร็ว
ถูกกฎหมายทุกขั้นตอน

รายละเอียดบริการ

การนำเข้าสินค้าจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป ด้วยบริการเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าตามกฎหมายโดยทีมงาน PANDA EXPRESS CARGO ที่จะจับมือคุณนำเข้าสินค้าทั้งประเภททั่วไป และประเภทที่ต้องมีใบอนุญาตให้ผ่านฉลุย พร้อมติดต่อประสานงานกับทางผู้ค้าต้นทางในการออก Form E สำหรับลดหย่อนภาษีอากรขาเข้า และยินดีให้คำปรึกษาคุณด้านปัญหาเอกสารและอื่น ๆ โดยเฉพาะ

บริการอื่นๆ ของเรา