วิธีการ/ระยะเวลาการขนส่ง

บริการขนส่ง 3 รูปแบบ ทางเครื่องบิน, รถ, เรือ

2 วัน

บริการขนส่ง ทางเครื่องบิน

ขนส่งทางรถเวลาจัดส่ง 4 วัน, ขนส่งจีน-ไทย, ขนส่งจีนไทย

4 วัน

บริการขนส่ง ทางรถ

ขนส่งทางเรือเวลาจัดส่ง 8-10 วัน, ขนส่งจีน-ไทย, ขนส่งจีนไทย

8-10 วัน

บริการขนส่ง ทางเรือ

 

1) ลงทะเบียนยืนยันการเป็นลูกค้า

2) สั่งซื้อสินค้า

3) บริษัทตรวจรับสินค้า

4) ติดตามสินค้า

5) จัดส่งและชำระเงิน

 
 

| CUSTOMER SUPPORT

    TEL : 02-682-2442
    MOBILE : 086-083-8225, 089-994-9168, 088-257-6955
    FAX : 02-682-3088
    E-MAIL : info@pandacargothailand.com
    MAP :     CLICK! เพื่อดูแผนที่